Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem! Ps 62,11

Gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje. Mt 6,21