Kim ja jestem, Panie, Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? 2 Sm 7,18

Paweł pisze: Łaska Boga okazana mi nie była daremna. 1 Kor 15,10