Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Ps 37,23-24

W tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Rz 8,37