Bóg powiedział do Noego: Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was, i z wszelkimi istotami żyjącymi (…), że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. 1 Mż 9,9-10.11

Nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Kol 1,23