Izraelu, sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą. Iz 41,9

Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Rz 11,1