Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: (…) Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. 2 Mż 23,11.12

Jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. 1 J 2,1