Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Prz 1,7

W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Kol 2,3