Pan był z Józefem i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. 1 Mż 39,23

Paweł pisze: Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. 1 Kor 3,6