Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan. Ps 111,4

Gdy Jezus zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Łk 24,30-31