Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Ps 98,1

Wdzięcznie [śpiewajcie] Bogu w sercach waszych. Kol 3,16