Powstańcie, błogosławcie Pana, waszego Boga, od wieku aż na wieki. I błogosławili chwalebne imię Tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie. Ne 9,5

Mówcie do siebie psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami. Ef 5,19 (BE)