Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje. Ne 1,6

Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jk 5,6