O Panie, Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa twoje są prawdą. 2 Sm 7,28

Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Hbr 4,12