Kaleb powiedział do Jozuego: Moi bracia, (…) zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. Joz 14,8

Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego. Obj 3,11-12