Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli w mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je utwierdzi na wieki. Ps 48,9

W Panu i wy zostaliście włączeni we wspólne budowanie, by w Duchu stać się mieszkaniem Boga. Ef 2,22 (BE)