Tak mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Iz 56,

Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. 2 Kor 6,2