Daj mi o świcie doznać łaski twojej, bo tobie ufam! Ps 143,8

Wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił. Mk 1,35