Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Iz 53,1

Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. 1 Tm 6,12