Pan mówi: Nie będziecie bezcześcić świętego imienia mojego. 3 Mż 22,32

Za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. 1 P 1,15