Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne. Dn 7,14

Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Kol 1,13