Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Ps 19,8

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. 2 Tm 3,16