Tak mówi Pan: Jeżeli zawrócisz, i Ja się zwrócę do ciebie. Jr 15,19

Jezus mówi: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. J 14,23