Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią: Kto nas widzi? Kto wie o nas? Iz 29,15

Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw. Ef 5,13