Bo do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału [...].

List Pawła do Galacjan 5,13

Należy głosić i nauczać, że koniecznym jest usunięcie starego kwasu, i ci, którzy pozwalają na swawole swemu ciału i z rozmysłem, wbrew sumieniu tkwią i upierają się w swym grzechu, nie są chrześcijanami i brak im wiary. Jest to tym bardziej obrzydliwe i godne potępienia, gdy czyni się to w imieniu i pod płaszczykiem ewangelii i wolności chrześcijańskiej, bo blużni się wtedy i gardzi imieniem Chrystusa i ewangelią. Dlatego odrzućmy to precz i oddalmy od siebie, gdyż nie można tego pogodzić z wiarą i dobrym sumieniem.