5. po Trójcy Świętej

(18) Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. (19) Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. (20) Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? (21) Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. (22) Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, (23) my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, (24) natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. (25) Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. 1 Kor 1, 18-25

Drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie.

Tekst Listu Apostoła Pawła do Koryntian jest nam wszystkim bardzo dobrze znany. Słyszymy go często, w różnych okolicznościach. Dzisiaj na początku wakacji Apostoł Paweł chce nam przypomnieć jedną z najważniejszych prawd nauki Kościoła. Prawdę o krzyżu. Dla niektórych będzie to przypomnienie, a dla niektórych całkiem coś nowego, z czym po raz pierwszy zetkną się w swoim życiu. Jaka będzie ich reakcja? Czy w XXI wieku będą podobnie zachowywać się jak osoby, do których dotarł apostoł narodów?

W ostatnim czasie poszukujemy różnych informacji, a najwięcej takich, które związane są z wyjazdami. Przeszukujemy strony internetowe, różne fora, grupy na portalach społecznościowych, po to, aby być pewnym czy wszystko to co robimy jest zgodne z przepisami. Nie często dajemy wiarę różnym niesprawdzonym informacją, które podawane są pocztą pantoflową.

Apostoł Paweł głosi Chrystusa ukrzyżowanego. On, który bezpośrednio spotkał się i przeżył nawrócenie, pragnie, aby słuchający go również mogli odczuć moc, którą daje krzyż. Ludzie dzisiaj także dzielą się na tych, do których dociera poselstwo Pawła. Jedni z nas są Grekami, a drudzy Żydami. Jedni poszukują prawdy, mądrości, drudzy w ogóle nie chcą słyszeć, o czymś, co jest związane z zadawaniem bólu i cierpienia. Dzisiaj nie znajdziemy Pawła wśród nas, ale czy pomogłoby to rozwiać nasze wątpliwości?

Oczywiście możemy szukać wśród mądrości tego świata, możemy próbować znaleźć dowody, na potwierdzenie naszych teorii, ale czy to wystarczy, aby poczuć moc płynącą z krzyża?
Słowo o Chrystusie znajdziemy dzisiaj wśród nas. Nie jest ono zakazane, każdy ma do niego dostęp. Czytając go znajdziemy w nim odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Sam Chrystus, jeśli mu tylko pozwolimy, będzie nas chciał prowadzić, poprzez Ducha Świętego, przez mądrość płynącą z krzyża. Jeśli mu tylko pozwolimy. Jeśli będziemy chcieli zmienić nasze życie, aby przyjąć Bożą prawdę. Wtedy nasze postrzeganie zmieni się o sto osiemdziesiąt stopni. Mowa o krzyżu nie będzie głupstwem, nie będzie zgorszeniem, ale stanie się dla nas najważniejszą prawdą, która niesie ze sobą moc.

Paweł pozwolił prowadzić się Chrystusowi, oddał mu swoje życie. Zmienił postrzeganie mądrości, którą dotychczas wyznawał. Odrzucił ją, aby odnaleźć w krzyżu to, co wzmacnia i posila. Chrystus ofiaruje człowiekowi najlepsze i najcenniejsze dary. Paweł był jednym z wielu, którzy mogli tego doświadczyć. Dzisiaj również możemy to poczuć. To, co poczuł Paweł w spotkaniu pod Damaszkiem. Możemy, tak jak on, odrzucić mądrość tego świata i stać się słabymi w oczach wielu, aby w ostateczności pomóc innym zrozumieć naukę i prawdę w ukrzyżowanym. Mamy do tego prawo, stając się prawdziwymi uczniami Mistrza z Nazaretu.

Powinniśmy wykorzystać nasze możliwości i siły, aby nauka Chrystusa, była zwiastowana każdego dnia. Dzisiaj kiedy ludzie nie są pewni jutra. Dzisiaj kiedy mądrość i siłę tego świata można podważyć i obrócić w nicość. Wśród tych ciągłych pytań, które są bez odpowiedzi, znajdujemy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest pewnością i oparciem dla tych wszystkich, którzy w tym świecie nie odnaleźli stałości i bezpieczeństwa.
Amen.

ks. Dariusz Sławomir Chwastek