Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z 1995 r.

Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z 1995 r. – Przystąpię do Ołtarza Pańskiego – wersja uzupełniona o poprawki wynikające z przyjęcia Śpiewnika Ewangelickiego (2002)