Dwa dni Zgromadzenia ŚFL za nami

W Krakowie trwa Zgromadzenie Ogólne ŚFL.

W Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE, trwa Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL).  Bierze udział ponad 300 oficjalnych delegatów z 99 krajów. Obecni są także reprezentanci członków stowarzyszonych ŚFL, goście ekumeniczni, oficjalni mówcy, doradcy, uczestnicy z urzędu, wolontariusze i pracownicy ŚFL.
Spotkanie rozpoczęło się 13 września nabożeństwem z Komunią Świętą, które zgromadziło ponad 1 000 uczestników z różnych stron świata. Podczas nabożeństwa wybrzmiała muzyka w wielu językach, wykonywana przez połączony chór z luterańskich parafii z Polski i chór złożony z uczestników Zgromadzenia. Członkowie Krajowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia ŚFL powitali przedstawicieli poszczególnych regionów ŚFL chlebem i solą, tradycyjnymi symbolami gościnności w kulturze polskiej. Przedstawiciele Kościołów członkowskich ŚFL z Azji, Ameryki, Afryki i Europy wlali wodę do chrzcielnicy, co miało symbolizować ich wspólną wiarę.
Kazanie wygłosiła ks. Danielle Dokman, duchowna z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Surinamie. W nawiązaniu do tekstu biblijnego przypomniała o podróży Mędrców, którzy przybyli, aby znaleźć Dziecię Jezusa po Jego narodzinach w stajni w Betlejem. Ks. Dokman podkreśliła, że wcielenie Boga miało miejsce nie tylko w konkretnej lokalizacji geograficznej, ale także w delikatnym ciele dziecka. Obecność Boga manifestuje się w kruchości i słabości ludzkiego ciała, dlatego nie możemy ignorować naszego ciała oraz innych osób, bo Boga spotykamy w naszych sąsiadach, w obcych, a nawet w otaczającej nas przyrodzie. Mimo różnych form dyskryminacji, polaryzacji i przemocy na świecie, nie powinniśmy się poddawać, ponieważ służymy Bogu, który nie boi się naszej kruchości i słabości. Ks. Dokman ostrzegła również przed władcami, którzy dążą do utrzymania swojej władzy kosztem innych i wezwała do działania we wspólnocie w obliczu tych wyzwań. Kazanie zakończyła apelując o jedność w głoszeniu Ewangelii i odważne występowanie przeciw niesprawiedliwości na świecie pamiętając, że Bóg jest z nami.
Po nabożeństwie i sesji wprowadzającej delegaci i delegatki wysłuchali wystąpienia prezydenta ŚFL abp. dr. Panti Filibus Musa, który podsumował najważniejsze wyzwania i przejawy nadziei w ciągu kilku lat pełnienia swojej funkcji. Abp Musa wezwał Kościoły do uważnego słuchania innych ludzi i bycia światłem nadziei w podzielonym świecie. Wspomniał również o trudnościach spowodowanych pandemią i podziękował Kościołom członkowskim za ich solidarność w tym trudnym czasie. Podkreślił, że jedność jest niezbędna szczególnie teraz, gdy świat zmaga się z kryzysem klimatycznym, brakiem pokoju, gdy potrzebny jest dialog z innymi Kościołami chrześcijańskimi, przeciwdziałanie fałszywym teologiom poprzez dyskusje, formację i edukację teologiczną. Prezydent ŚFL wezwał delegatki i delegatów aby „trwali w jedności i nadziei podczas wspólnej podróży jako Wspólnota Kościołów”.
W drugim dniu Zgromadzenia sekretarz generalna ŚFL, ks. dr Anne Burghardt, przedstawiła dotychczasowe działania i priorytety światowej Wspólnoty Kościołów od Zgromadzenia w Windhuk, w Namibii w 2017 roku. Podkreśliła, że „żywotność Kościoła nie mierzy się liczbą członków, ale zaangażowaniem i gotowością do służenia Bogu i bliźniemu, gotowością do praktykowania tego, co głosimy”. Ks. dr Burghardt podkreśliła, że wspólnota jest darem od Boga, a naszym zadaniem jest zachowywanie i pielęgnowanie jej, sprawiając, że staje się ona coraz bardziej widoczna. Sekretarz generalna zwróciła uwagę, że międzynarodowe porozumienie wokół agendy ONZ na rok 2030 przyczyni się do poprawy warunków życia osób i społeczności zagrożonych wykluczeniem. Jednak pandemia COVID-19 sprawiła, że wzrosła przemoc i pojawiło się więcej nierówności oraz „silny opór wobec praw człowieka, zwłaszcza praw kobiet”. Konflikty i wojny w wielu krajach, w tym w Ukrainie, na Haiti, w Sudanie i Etiopii,
zmusiły miliony ludzi do ucieczki w poszukiwaniu bezpiecznych miejsc schronienia, a liczba tych osób po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 milionów.
Główny mówca, ks. prof. Tomáš Halík, czeski teolog rzymskokatolicki, powiedział, że chrześcijaństwo stoi u progu nowej Reformacji i zachęcił do przekraczania obecnych form i granic chrześcijaństwa, sprzeciwiania się uproszczonym odpowiedziom na współczesne wyzwania i dążenia do zjednoczenia całej ludzkości, wraz ze stworzeniem, w „Jedno Ciało”. Ks. prof. Halík podkreślił potrzebę nieustannej reformy Kościoła, szczególnie w czasach wielkich zmian i kryzysów. Wspomniał, że ekumenizm XXI w. powinien sięgać dalej i działać szerzej podobnie jak miało to miejsca za czasów apostoła Pawła, który przekraczał granic istniejących wówczas podziałów w judaizmie i chrześcijaństwie. Częścią „nowej Reformacji”, „nowej ewangelizacji” oraz ekumenizmu XXI w. powinna być także transformacja misji. „Nie możemy być aroganckimi posiadaczami prawdy. Tylko Jezus może powiedzieć: Jestem Prawdą. Nie jesteśmy Jezusem, jesteśmy niedoskonałymi uczniami Jezusa” – powiedział czeski teolog.
Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej odbywa się w dniach 13 do 19 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Hasło Zgromadzenie zaczerpnięte  z Listu do Efezjan brzmi: „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”. Gospodarzem wydarzenia jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.
Podczas Zgromadzenia odbywają się modlitwy i studia biblijne, a także dyskusje na temat tematu Zgromadzenia oraz wyzwań, przed jakimi stoją różne regiony Wspólnoty. Delegatki i delegaci złożą w piątek wizytę w Muzeum Auschwitz-Birkenau. W sobotę, podczas sesji plenarnej „Jeden Duch” będzie przemawiał Marian Turski, były więzień Auschwitz, historyk i działacz społeczny.
Zapraszamy do śledzenia obrad online. Linki do transmisji z obrad z tłumaczeniem na język polski znajdują się tutaj: https://www.luteranie.pl/transmisje-z-obrad-zgromadzenia-ogolnego-sfl/ Można także odtworzyć poprzednie spotkania, w tym nabożeństwo otwierające Zgromadzenie: https://youtu.be/BZUBk2O2hiI?si=oHd50EB-3LI94M4E. Program nabożeństwa wraz z kazaniem można pobrać na stronie luteranie.pl: https://www.luteranie.pl/wp-content/uploads/2023/09/opening-service-lwf-assembly.pdf
W serwisach kościelnych (@luteranie i @ewangelicy.pl) na Facebooku, Twitterze, Youtube i Instagramie również ukazują się relacje z obrad i rozmowy z gośćmi.
Dziennikarze zainteresowani akredytacją mogą zgłaszać się do biura prasowego Światowej Federacji poprzez formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=EZPkYT9MFECPu0OHiy4DVA70NrfWknlOsqCJP4nAs41UNVdGR0RZUzJKUlRaQ1Y4STk0SUxVUEZHMy4u