Pojednanie

Wiernie trwasz przy obietnicach

Przebacz winę chrześcijan wobec narodu izraelskiego. Prowadź Żydów i chrześcijan drogą do Twego Królestwa.

W duchu pojednania

Uzdrów rany, które zostały zadane przez nienawiść i przemoc. Prowadź ludzi we wzajemnym poszanowaniu oraz w duchu pojednania.