Wiernie trwasz przy obietnicach

Przebacz winę chrześcijan wobec narodu izraelskiego. Prowadź Żydów i chrześcijan drogą do Twego Królestwa.

Panie, Jezu Chryste! Uczyniłeś swój Kościół wśród wszystkich narodów ziemi. Jednocześnie wiernie trwasz przy obietnicach danych swemu ludowi – Izraelowi. Dzięki Twojemu poświęceniu, cały świat doświadcza darów Twojego zbawienia i błogosławieństwa. Niech więc wyrasta siła z korzenia Izraela. Przebacz winę chrześcijan wobec narodu izraelskiego. Prowadź Żydów i chrześcijan drogą do Twego Królestwa.