Słowo Prawdy

Obdarz mnie łaską

Obdarz mnie zatem łaską, abym wytrwał pod Twoim Słowem; a poprzez Słowo oświecaj moje serce, aby inni mogli odczuć pocieszenie i radość.