Słowo Prawdy

Obdarz mnie łaską

Obdarz mnie zatem łaską, abym wytrwał pod Twoim Słowem; a poprzez Słowo oświecaj moje serce, aby inni mogli odczuć pocieszenie i radość.

Pomóż nam pozostać słuchaczami Słowa

Spraw, by Słowo obudziło śpiących, pocieszyło smutnych, pouczyło błądzących, zakryło wszystkie nasze grzechy oraz motywowało nas do życia w wierze i ufności.