Pomóż nam pozostać słuchaczami Słowa

Spraw, by Słowo obudziło śpiących, pocieszyło smutnych, pouczyło błądzących, zakryło wszystkie nasze grzechy oraz motywowało nas do życia w wierze i ufności.

Panie, Boże nasz! Dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie posłałeś żywe Słowo dla tego świata i dla każdego z nas. Pomóż nam pozostać słuchaczami Słowa i odnawiać się codziennie. Spraw, by Słowo obudziło śpiących, pocieszyło smutnych, pouczyło błądzących, zakryło wszystkie nasze grzechy oraz motywowało nas do życia w wierze i ufności. Karol Barth