Wsparcie w działaniu

Każdego obdarzyłeś różnymi zdolnościami

Naucz nas pamiętać, że każdego obdarzyłeś różnymi zdolnościami i poleciłeś dążyć do pokoju, praktykować miłość, siać radość i wzbudzać nadzieję.

Bądź naszą siłą

W tych czasach międzyludzkiej oziębłości niech płoną nasze serca: wszyscy, którzy wołają Cię po imieniu, niech stoją mocno na fundamencie miłości. W tych czasach przemęczenia daj siłę do działania. Panie, bądź naszą siłą w sytuacjach, gdy tracimy nadzieję w sercu.