Wsparcie w działaniu

Bądź naszą siłą

W tych czasach międzyludzkiej oziębłości niech płoną nasze serca: wszyscy, którzy wołają Cię po imieniu, niech stoją mocno na fundamencie miłości. W tych czasach przemęczenia daj siłę do działania. Panie, bądź naszą siłą w sytuacjach, gdy tracimy nadzieję w sercu.