Prosimy Cię o pokorne serce.

Prosimy Cię o pokorne serce, które rozpoznaje samo siebie w słabości bliźniego.

Panie! Boże wierny! Wielokrotnie pocieszałeś nas poprzez swoje Słowo. Prosimy Cię, abyśmy mogli z pełnym taktem traktować ludzi, którzy przeżywają ciężkie chwile oraz mieli w dobrej pamięci bliźnich i ich problemy, które nam powierzyli. Prosimy Cię o pokorne serce, które rozpoznaje samo siebie w słabości bliźniego.

(Modlitwa pochodzi z książki „Z Biblią na co dzień”, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2017)