Kielce – Ekumeniczna Świątynia Pokoju

Parafia: Radom


ul. Sienkiewicza 3
25-354 Kielce

Nabożeństwa

2, 4, 5 Niedziela - 10:00
II dzień Bożego Narodzenia - 10:00

O parafii

Po kilku latach oczekiwań, dnia 10 marca 1835 roku ówczesne władze wydały zezwolenie na budowę kościoła i domu parafialnego. Kościół poświęcono 3 grudnia 1837. Znalazł się on na działce podarowanej Parafii przez Jana Kellera – naczelnika poczty. W tym czasie w Kielcach pracowała już - wybrana znacznie wcześniej - Rada Parafialna, a w mieście przebywał zatrudniony na stałe duchowny. Istnienie Parafii stało się faktem. Kościół zbudowano wg. projektu inż. arch. Karola Meyzera (członka ówczesnej Rady Parafialnej) w stylu klasycystycznym. W tym samym czasie wybudowano dom pastora na rogu ulic Sienkiewicza i Hipotecznej.
Kościół posiada jedną nawę zamkniętą od góry sufitem oraz niewielką absydę. Chór muzyczny wspierają kolumny w stylu toskańskim. Kolumny toskańskie wchodzą również w skład dwóch portyków przylegających do ścian nawy. Zwieńczenie wieży nawiązuje do doktryny wyznania ewangelicko-augsburskiego: koncentracji na osobie i dziele zbawczym Jezusa Chrystusa oraz czterech fundamentalnych zasad leżących u podstaw nauki Kościoła. Cztery małe wieżyczki symbolizują również poszczególne Ewangelie, z czym wiąże się nazwa Kościoła Ewangelickiego. Świątynię wzniósł Kajetan Chołdakowski, przedsiębiorca budowlany pochodzący z Pińczowa.