Misja

Głoszenie Ewangelii o łaskawym Bogu słowem i czynem

W dniu Wniebowstąpienia Jezus pozostawił swoim uczniom nakaz misyjny – tzw. Wielkie Posłannictwo – „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Od samego początku istnienia Kościoła naśladowcy Chrystusa starali się wypełniać ten nakaz, próbując zarówno poprzez dosłowne głoszenia Słowa Bożego, jak i praktyczne działania docierać do ludzi. Niezbędnym elementem funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest składanie świadectwa o Jezusie Chrystusie, Jego działalności, męce, śmierci i zmartwychwstaniu oraz o Jego mocy potrafiącej przemienić ludzkie życie – pod tym względem Kościół kontynuuje działalność apostolską. Uczniowie Jezusa nie byli w stanie nie dzielić się tym, „co usłyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, a co dotyczy Słowa życia” (1 J 1,1).

Współcześnie w działalności Kościoła widać to w służbie kaznodziejskiej, pracy wśród dzieci na lekcjach religii i szkółkach niedzielnych, poprzez służbę diakonijną i zaangażowanie społeczne. Organizowane są różne przedsięwzięcia misyjno-ewangelizacyjne (np. Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie) skierowane do różnych grup wiekowych. Kościelną jednostką organizacyjną odpowiedzialną w dużej mierze za misję zewnętrzną i wewnętrzną jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim.

tekst: ks. Piotr Sztwiertnia

Więcej:

https://www.luteranie.pl/centrum-misji-i-ewangelizacji-2/

http://luter2017.pl/misja-konwersja-prozelityzm/

http://old.luteranie.pl/pl/index.php?D=631

Materiały przygotowane w ramach Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Konsultacja merytoryczna: prof. Jerzy Sojka