Wierzymy

Ewangelia

Ewangelia kojarzy się nam dzisiaj przede wszystkim z czterema księgami Nowego Testamentu – Ewangelią według…

Misja

Głoszenie Ewangelii o łaskawym Bogu słowem i czynem W dniu Wniebowstąpienia Jezus pozostawił swoim uczniom…

Usprawiedliwienie

Zbawiający dar sprawiedliwości Chrystusa Usprawiedliwienie to skandal, bo opisuje ono obdarowanie grzesznika, nieufnego i wrogiego…

Konfirmacja

Potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej Konfirmacja jest porządkiem, który Kościół przyjął w wolnej odpowiedzialności, aby prowadzić swoich…

Biblia

Świadectwo o zbawiającym Bogu Biblia jako zbiór ksiąg łączy w sobie w nierozerwalny sposób historię,…

Wiara

Wiara to dla mnie trudno definiowalne poczucie, że wszystko będzie dobrze w sytuacji, kiedy warunki zewnętrzne w ogóle na to nie wskazują.

Spowiedź

Jeśli wzywam was do tego, abyście poszli do spowiedzi, to nie robię nic innego jak…

Słowo Boże

Na początku jest obce i puste słowo. Z czasem nabiera dziwnej patyny. Lśni i pobrzmiewa wieloma głosami. Potem znowu o nim zapominasz. I nagle wybucha pożarem, życiem. Jesteś ciałem…

Modlitwa

Modlitwa jest istotą bycia wierzącym człowiekiem…Wchodzi w wyjątkowo intymny obszar. Na jedno z moich najwcześniejszych…

Maria Panna

Wierzymy, nauczamy i wyznajemy, że Panna Maria poczęła i urodziła nie tylko zwykłego człowieka, ale…

Grzech

Całkowita grzeszność człowieka i jej skutki Człowiek jest – z punktu widzenia chrześcijańskiego – istotą…