Wierzymy

Wiara

Wiara to dla mnie trudno definiowalne poczucie, że wszystko będzie dobrze w sytuacji, kiedy warunki zewnętrzne w ogóle na to nie wskazują.

Spowiedź

Jeśli wzywam was do tego, abyście poszli do spowiedzi, to nie robię nic innego jak…

Słowo Boże

Na początku jest obce i puste słowo. Z czasem nabiera dziwnej patyny. Lśni i pobrzmiewa wieloma głosami. Potem znowu o nim zapominasz. I nagle wybucha pożarem, życiem. Jesteś ciałem…

Modlitwa

Modlitwa jest istotą bycia wierzącym człowiekiem…Wchodzi w wyjątkowo intymny obszar. Na jedno z moich najwcześniejszych…

Maria Panna

Wierzymy, nauczamy i wyznajemy, że Panna Maria poczęła i urodziła nie tylko zwykłego człowieka, ale…

Grzech

Całkowita grzeszność człowieka i jej skutki Człowiek jest – z punktu widzenia chrześcijańskiego – istotą…

Etyka

Filip Melanchton w mowie wygłoszonej 22 lutego 1546 r. po śmierci swego przyjaciela Marcina Lutra…