Młodzi dla pokoju

Szkolenie ŚFL.

W dniach 1-6 maja w Phnom Penh w Kambodży odbył się Peace Messenger Training organizowany przez Światową Federację Luterańską. Uczestnicy podczas warsztatów i paneli dyskusyjnych poruszali wątki związane z niesieniem pokoju i rozwiązywaniu konfliktów w Kościele. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował Krzysztof Londzin z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

W trakcie pobytu w kraju Khmerów młodzi uczestnicy szkolenia mieli okazję również odwiedzić najciekawsze miejsca w stolicy Phnom Penh, w tym najważniejszą świątynię buddyjską „Wat Phnom” czy Pałac Królewski. W niedzielę 5 maja młodzi wzięli udział w nabożeństwie w lokalnej luterańskiej parafii