Modlitwa na 13. Niedzielę po Trójcy Świętej

Usuń, prosimy, z naszych serc i umysłów zasieki nienawiści i płoty nieufności. Daj nam rozeznać, co służy dobru wspólnemu, abyśmy bez zawstydzenia mogli stanąć przed Twoim krzyżem i sądem. Ucz nas modlić się i prosić, służyć Tobie i bliźnim, na chwałę Twoją i dla zbawienia całego świata. Amen.

Modlitwa na 13. Niedzielę po Trójcy Świętej

Litościwy i miłujący człowieka, Boże, który w Jezusie Chrystusie stałeś się naszym Bratem, Przyjacielem i Zbawicielem. Przychodzimy do Ciebie w chwilach niepokoju, coraz to nowych konfliktów, mroków terroru, rozlewu krwi i płaczu milionów ludzi. Przychodzimy do Ciebie z naszymi obawami i lękami, pytaniami, prosząc o mądrość Ducha Świętego, aby pozwolił nam zrozumieć, przyjąć i żyć słowami Ewangelii Jezusa Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25, 40).

Prosimy Cię, abyś obdarzył mądrością i spokojem nas wszystkich i jednocześnie rozpalił w nas na nowo ogień miłości do bliźnich. Prosimy Cię o wyobraźnię dobra i odpowiedzialności dla nas wszystkich, w tym szczególności dla rządzących, podejmujących decyzję na różnych poziomach, służb mundurowych i nas samych. Błogosław wszystkim znanym i nieznanym, miłosiernym Samarytankom i Samarytanom, którzy w Twoim imieniu, nawet jeśli go nie znają, niosą pomoc potrzebującym.

Niech do naszych serc przenikną słowa o współczuciu i miłości. Usuń, prosimy, z naszych serc i umysłów zasieki nienawiści i płoty nieufności. Daj nam rozeznać, co służy dobru wspólnemu, abyśmy bez zawstydzenia mogli stanąć przed Twoim krzyżem i sądem. Ucz nas modlić się i prosić, służyć Tobie i bliźnim, na chwałę Twoją i dla zbawienia całego świata. Amen.