Ludzie wokół nas

Modlitwa na 13. Niedzielę po Trójcy Świętej

Usuń, prosimy, z naszych serc i umysłów zasieki nienawiści i płoty nieufności. Daj nam rozeznać, co służy dobru wspólnemu, abyśmy bez zawstydzenia mogli stanąć przed Twoim krzyżem i sądem. Ucz nas modlić się i prosić, służyć Tobie i bliźnim, na chwałę Twoją i dla zbawienia całego świata. Amen.

Boże, bierzesz nas w obronę.

Boże! Ty bierzesz nas w obronę. Ucz nas bronić tych, o których źle się mówi i których się nie lubi. Ty troszczysz się o nas.

Boża troska

Panie! Modlimy się o tych, którzy wątpią w Twoją dobroć i którzy nie czują się przez Ciebie zaproszeni ani przyjęci.

Jesteś ratownikiem

Ucz i nas codziennie odpowiedzialności za ogólnoświatową rodzinę Twoich dzieci. Wspólnie z nimi idziemy na spotkanie z Tobą.

Dziękujemy za nasze rodziny

Boże życia! Dziękujemy Ci za nasze rodziny, nasze miejsca zamieszkania, naszych sąsiadów i przyjaciół, za nasze parafie, które są naszymi duchowymi domami.