Modlitwa o pokój w Ukrainie

Zaproszenie zwierzchnika diecezji cieszyńskiej do modlitwy o pokój.

W związku z rocznicą napaści Rosji na Ukrainę bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej zwrócił się do wiernych z prośbą o wspólną modlitwę. Treść modlitwy publikujemy poniżej.

W liście przewodnim bp Korczago napisał:

Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!

Mija rok od napaści Rosji na Ukrainę. Zwracam się z gorącą prośbą, by w najbliższy piątek 24 lutego 2023 roku, podczas tygodniowych nabożeństw pasyjnych, bądź specjalnie z tej okazji zorganizowanych nabożeństw, a także w naszych domach wraz ze swymi bliskimi, wznieść wspólną modlitwę o pokój.

Dziękuję za wspólne modlitewne czuwanie!

bp Adrian Korczago

Modlitwa

Panie, pojednawco i twórco wszelkiego pokoju!

Wołamy dziś do Ciebie, Boże, bo nadal nie możemy przejść obojętnie obok bestialskiej agresji Rosji na Ukrainę. Każdego dnia dochodzi do kolejnych ludzkich tragedii. Stale na nowo jesteśmy skonfrontowani z przerażającymi obrazami wojny i jej skutkami. Strzeż nas przed obojętnością i bezkrytycznym zaakceptowaniem brutalnych ataków. Powstrzymuj szerzenie się nienawiści i czynienie z braci – wrogów.

Błagamy o kres jakiejkolwiek propagandy, która próbuje ludzi ogołocić z możliwości samodzielnej oceny zdarzeń, która ogranicza dostęp do wiadomości i w perfidny sposób dokonuje manipulacji nastawiając człowieka przeciwko drugiemu człowiekowi. Prosimy Cię, daj nam swój pokój!

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Miej w opiece naród ukraiński, wszystkich walczących, znajdujących się w niewoli. Pocieszaj zrozpaczonych, którzy utracili swych bliskich, swe domy, którzy musieli opuścić swe ojczyste strony. Odradzaj nadzieję pogrążonych w żałobie. Wzmacniaj drżących o życie swoich bliskich.

Połóż kres przeżywanej niedoli. Przemieniaj serca tyranów i powstrzymaj ich dyktatorskie zapędy. Wierzymy, że potrafisz zmienić każdego człowieka.

Wybacz nam wszelkie nasze zaniedbania.

Obejmij ożywczym tchnieniem Kościoły, polityków, wszystkich ludzi. Przemieniaj rządzących i nas wszystkich, byśmy zamiast prowadzenia wojen budowali pokój. Naucz nas słuchać siebie nawzajem i żyć w pokoju. Uczyń nas rzecznikami i rzeczniczkami Twojego pokoju.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Niech światło Twego pokoju przedziera się przez mrok naszej bezsilności, byśmy wraz z narodem ukraińskim za Apostołem Pawłem mogli wołać: „Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie ulegamy zwątpieniu, żyjemy w niedostatku, lecz nie poddajemy się rozpaczy; jesteśmy prześladowani, lecz nie opuszczeni” (2 Kor 4,8.9).

Dzięki Ci, Boże, że jesteś z nami.

Amen.