Nowy Biskup Wojskowy

30 stycznia, w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odbyła się konsekracja ks. Marcina Makuli na Ewangelickiego Biskupa Wojskowego.

Wstęp do konsekracji i wprowadzenia w urzędowanie Biskupa Wojskowego wygłosił Prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina, który przypomniał, że wyboru nowego Naczelnego Kapelana dokonano 17 września 2020 r., na wspólnym posiedzeniu wyborczym  Rady Synodalnej oraz Konsystorza Kościoła. Dalszą część uroczystości poprowadził zwierzchnik Kościoła, bp Jerzy Samiec wraz z biskupami – asystentami bp. dr Marianem Niemcem i bp. Pawłem Hause. W kazaniu bp Samiec, nawiązując do odczytanego fragmentu 1 Listu Piotra, wskazał  na obowiązki dotyczące przełożonego, podkreślając znaczenie pokory, umiejętności komunikowania spraw nieraz trudnych i  potrzebie entuzjazmu w wykonywaniu swoich zadań. Podczas konsekracji obecni byli też pozostali biskupi ewangeliccy. Wszyscy biskupi nałożyli ręce na głowę biskupa elekta, wypowiadając jednocześnie wota biblijne. Końcowym aktem konsekracji było wręczenia krzyża biskupiego bp. Makuli przez Biskupa Kościoła.

W dalszej części nabożeństwa bp Makula wygłosił kazanie, w którym podziękował rodzinie za wsparcie, a przełożonym za zaufanie.  Wspomniał również o tym, jak postrzega swoją misję jako  Ewangelicki Biskup Wojskowy. Nabożeństwo połączone było z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej, którego udzielali: bp Jerzy Samiec i bp Marcin Makula.

Podczas nabożeństwa na organach grał Paweł Gaś, a śpiewał zespół Pastores, którego członkiem jest też bp Marcin Makula.

Po liturgii komunijnej życzenia przekazał rzymskokatolicki biskup polowy gen. bryg. Józef Guzdek. W imieniu abp Jerzego Pańkowskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, pozdrowienia przekazał ks. płk Aleksy Andrejuk. List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy odczytała Doradca Prezydenta, Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Następnie okolicznościowe życzenia złożyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej i wojska.

Uroczystość konsekracji zorganizowana została zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z udziałem wojskowej asysty honorowej, którą stanowiła kompania honorowa wystawiona przez 34 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej z Bytomia oraz orkiestra wojskowa.

Z uwagi na ograniczenia związane z sytuacja epidemiczną w nabożeństwie mogła uczestniczyć ograniczona liczba wiernych. Było jednak transmitowane online.

Bp Marcin Makula ma 45 lat. Pochodzi z Żor. Po ukończeniu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na duchownego w 1999 roku. Od 2005 roku jest proboszczem parafii w Golasowicach na Górnym Śląsku. Działa w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, od 2019 roku jako prezes BPGA.

Ks. Marcin Makula jest żonaty, ma troje dzieci.

Dalsze informacje i zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki