O wymianie młodzieży we Wrocławiu

Spotkanie polsko-niemieckie.

Dzisiaj zakończyła się polsko-niemiecka konferencja „A chance for (EX) CHANGE”, która od czwartku 9 listopada odbywała się we Wrocławiu.

Konferencja miała na celu zachęcenie uczestników do organizacji polsko-niemieckich wymian młodzieży. Podczas konferencji była mowa o tym, jak zorganizować wymianę młodzieży, jakie są możliwości uzyskania dofinansowania i jak się o nie ubiegać, a także jakie narzędzia i publikacje są dostępne, które mogą pomóc w zaplanowaniu takiego projektu oraz gdzie znaleźć odpowiedniego partnera do wymiany.

W programie znalazły się również informacje na temat animacji językowej jako metody pracy z międzynarodową grupą.

Z Polski w konferencji wzięli udział uczestnicy Instytutu Pastoralnego, a ze strony niemieckiej osoby zaangażowane w pracę z młodzieżą oraz rodzinami w różnych Kościołach ewangelickich i organizacjach w Niemczech.

Konferencja organizowana była przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej w Niemczech (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland).

Konferencja została dofinansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży