Odbył się II egzamin kościelny

Egzamin kościelny odbył się 23 listopada 2022 roku.

W warszawskim Centrum Luterańskim odbyło się posiedzenie Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu kościelnego pro ministerio przystąpiło i otrzymało uprawnienia proboszcza – administratora czterech duchownych Kościoła.

Pozytywny wynik egzaminu pro ministerio przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną pod przewodnictwem zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca uzyskali księża wikariusze: Marek Bożek z Wałbrzycha, Arkadiusz Raszka z diecezji warszawskiej, Bogusław Sebesta z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Piotr Uciński z Katowic Szopienic.

Do egzaminu pro ministerio zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin kościelny pro ministerio składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie (egzegeza, medytacja, kazanie) oraz katecheza. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego.

Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu zyskuje prawa do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza-administratora parafii. Proboszcz-administrator jest kierowany do parafii decyzją władz zwierzchnich Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji duchowny zyskuje prawa do ubiegania się o stanowisko proboszcza i kandydowania w wyborach organizowanych przez parafie Kościoła.

źródło: bik.luteranie.pl