Paruszowice – kaplica

Parafia: Wołczyn


Paruszowice 1
46-220

Nabożeństwa

2 i 4 Niedziela – 8.30