Potrzebujemy mowy miłości, a nie nienawiści

– Słyszymy o mowie nienawiści, która przynosi różnego rodzaju konsekwencje, jak chociażby wczorajszy atak na prezydenta Gdańska. Powinniśmy zacząć mówić o mowie miłości, która powinna w sobie zawierać wiele szacunku dla drugiego człowieka, chociaż możemy nie we wszystkim się zgadzać – powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podczas konferencji prasowej z okazji zbliżających się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz Dnia Judaizmu i Dnia Islamu w Kościele Rzymskokatolickim.

Konferencja prasowa miała miejsce 14 stycznia w siedzibie rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polskiej w Warszawie.
Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego mówił o 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, która przypada w tym roku. Tłumaczył, że Polska Rada Ekumeniczna i Kościół Rzymskokatolicki chcą spoglądać na tę rocznicę, by wskazywać na przyczyny tego, co przyniosła wojna. – Ale chcemy też mówić o tym, co wydarzyło się później, i spoglądać w przyszłość. Chcemy spoglądać na proces pojednania, który nastąpił między narodami. Chcemy mówić o rozwoju demokracji – mówił. Podkreślił, że Kościoły chcą wyznaczać pewne trendy. – Słyszymy o mowie nienawiści, która przynosi różnego rodzaju konsekwencje, jak chociażby wczorajszy atak na prezydenta Gdańska. Powinniśmy zacząć mówić o mowie miłości, która powinna w sobie zawierać wiele szacunku dla drugiego człowieka, chociaż możemy nie we wszystkim się zgadzać – przekonywał. Wyraził też radość z powodu możliwości dialogu z przedstawicielami judaizmu i islamu. – Ta wspólna modlitwa o jedność chrześcijaństwa i dialog między różnymi religiami jest bardzo ważna, by właśnie taki ton nadawać w Europie, a także w naszym społeczeństwie – zaznaczył prezes PRE.
Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu bp Krzysztof Nitkiewicz przypomniał wydarzenia ekumeniczne z zeszłego roku: nabożeństwo ekumeniczne z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i związane z tym wspólne przesłanie Kościołów (pisaliśmy o tym tutaj), a także spotkanie w klasztorze na Świętym Krzyżu (pisaliśmy o tym tutaj). Jak poinformował, na tym drugim spotkaniu dyskutowano m.in. o wydaniu książki o zachowaniu się w kościołach innych wyznań oraz o nauce ekumenizmu w rzymskokatolickich seminariach duchownych i podczas lekcji religii. – Chcemy, aby zakres godzin dotyczących ekumenizmu pozostał w ratio studiorum [programie studiów seminaryjnych – przyp. red.] bez zmian. Jeśli można, to chcemy, żeby się zwiększył, ale żeby, broń Boże, nie został zredukowany. Bo młodzi księża dzisiaj coraz częściej spotykają się z przedstawicielami innych Kościołów – mówił rzymskokatolicki hierarcha.
Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza opowiadał, że podczas niedawnego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach chrześcijanie i przedstawiciele innych religii razem występowali w obronie stworzenia. – Troska o klimat, o Ziemię jest dobrym tematem działań dla nas, dlatego że oprócz dialogu potrzebne jest też miejsce, gdzie możemy się wspólnie wspierać praktycznie – przekonywał. Mówił też o akcji Season of Creation (Czas Stworzenia), w którą angażuje się Światowa Rada Kościołów, Stolica Apostolska i wiele innych podmiotów. PRE również chce się w to zaangażować.
Ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, opowiadał o tematyce tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Główne hasło brzmi „Dąż do sprawiedliwości”, a materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Indonezji. – Problematyka koncentruje się wokół kwestii sprawiedliwości społecznej, począwszy od prawdomówności, przez uczciwość, troskę o ubogich, pokój. Dążąc do sprawiedliwości troszczymy się też o pokój – powiedział.
Podczas konferencji prasowej mowa była również o Dniu Judaizmu i Dniu Islamu w Kościele Rzymskokatolickim. Opowiadali o tym przewodniczący Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego bp Rafał Markowski oraz współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów: Agata Skowron-Nalborczyk i Rafał Berger.źródło: PRE/Michał Karski

Zapis części konferencji prasowej, która odbyła się 14 stycznia 2019 r. w siedzibie rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski (KEP) w Warszawie. (źródło: ekumenizm.pl)