To Bóg je powołał

Książka o drodze luteranek do ordynacji.

Najnowsza, dwujęzyczna – polsko-angielska – publikacja Wydawnictwa Augustana prezentuje różne drogi, jakie kobiety, absolwentki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przeszły w Kościele. To opowieść o determinacji i zaangażowaniu wielu osób, kobiet i mężczyzn, dzięki którym Kościół zaczął dostrzegać, że Chrystus powołuje do służby niezależnie od płci.

Luteranki w Polsce są aktywne w Kościele Ewangelicko-Augsburskim co najmniej od stu lat – jako nauczycielki, katechetki, są także diakonami. Zmieniają się formy i rozszerza zakres ich zaangażowania aż po ordynowanie kobiet na księży w 2022 roku. 

Sylwetki pionierek na tej drodze – pierwsze panie zaczynały ją jeszcze przed II wojną światową – przedstawiają autorzy obojga płci, dla których były wzorem w swych postawach i zawodowych decyzjach. 

„Pracę magisterską pisała u wymagającego profesora, ukończyła dodatkowe studia na prestiżowej uczelni, znała biegle dwa języki. W Kościele nie było dla niej miejsca. Imała się różnych zajęć. Wyjechała za granicę i tam została ordynowana na księdza” – takie były koleje losu części absolwentek teologii. Ale książka przybliża też sylwetki kobiet, które pracują w Kościele, choć nie zostały diakonami albo pracują dla niego czy na jego obrzeżach. Ich drogi pokazują, że Bóg znajduje sposoby, aby nie marnowało się bogactwo, jakie tkwi w różnorodności Kościoła.

Wreszcie, sporą część zajmują rozmowy z kobietami duchownymi będącymi w czynnej służbie – 9 nowymi  księżmi i 3 diakonami. Mówią o swoich wyborach życiowych, o tym, jak marzenia zderzały się z rzeczywistością, ale przede wszystkim o radości służby i pewności, że to Bóg je powołał.  

W publikacji przedstawiono ponadto socjologiczne konteksty ordynacji kobiet, historię podejmowanych działań zmierzających do zmiany prawa kościelnego oraz przemian mentalności luteran i luteranek w tej kwestii. Ważnym elementem książki jest teologiczne tło zagadnienia ordynacji kobiet – wypis z dokumentu Urząd kościelny – teologiczne rozumienie i praktyka we współczesnym Kościele luterańskim przyjętego przez Synod Kościoła w dniu 16 października 2021 roku. 

Książka jest pracą zbiorową, a wśród autorów m.in. twórczynie koncepcji tej pozycji i jej redaktorki: Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, ks. Halina Radacz i Magdalena Legendź. Uzupełniają ją zdjęcia, w tym archiwalne, oraz noty biograficzne absolwentek teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ordynowanych na księdza lub diakona w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. 

Prezentacja książki powstałej z inspiracji synodalnej komisji ds. kobiet miała miejsce we Wrocławiu 8 września br. podczas spotkania przygotowawczego kobiet z całego świata przed Trzynastym Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej, które obraduje w Krakowie.