Tydzień Europejski w Kościele Północnych Niemiec

W Ewangelicko-Luterańskim Kościele Północnych Niemiec trwa Tydzień Europejski, który jest inicjatywą Centrum Misji i Ekumenizmu tego Kościoła.

07.05.2019

W materiałach na Tydzień Europejski znalazły się m.in. modlitwy, w tym także napisane przez osoby z Polski. Tekstem przewodnim jest fragment z Ew. Jana „Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (J 16, 33b).
W roku 2019 Tydzień Europejski nawiązuje do tematu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Podejmowane są także takie kwestie jak brexit, wzrost populizmu i nacjonalizmu w Europie, ochrona klimatu czy też sprawiedliwy podział zasobów w UE. Ewangelicy z Kościoła Północnych Niemiec podkreślają, że bardzo potrzebna jest wspólna modlitwa.W projekcie związanym z przygotowaniem okolicznościowych nabożeństw, Kościół Ewangelicko-Augsburski jest reprezentowany przez ks. Wojciecha Froehlicha, proboszcza parafii w Słupsku .

Poniżej prezentujemy fragmenty materiałów przygotowanych do wykorzystania podczas nabożeństw:

1. Obawy i zmartwienia z Diecezji Lichfield Kościoła Anglii
Boże, pełni troski patrzymy w Anglii na podziały w naszym społeczeństwie, które uwypukliły się przy dyskusji o Brexicie. Wielu głosowało za Brexitem by tym samym wyrazić swój protest wobec sytuacji w naszym kraju. Wielu czuło się rozczarowanych i chciało wyrazić swoją złość na niesprawiedliwy podział zasobów i bezrobocie. Obawiamy się jednak, że właśnie Brexit dotknie najbardziej tych, którzy są najbiedniejsi i opuszczeni, dlatego wołamy: „Kyrie eleison“
2. Obawy i zmartwienia z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
Boże, tematem roku 2019 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest troska o stworzenie. Patrzymy pełni troski na ziemię, którą nam powierzyłeś i która jest naszym domem. Obawiamy się, że jeśli będziemy traktować naszą planetę, tak jak do tej pory, nie będzie więcej przestrzeni do życia dla kolejnych pokoleń. Potrzebujemy w naszym społeczeństwie więcej świadomości ekologicznej, dlatego wołamy: „Kyrie eleison“
Modlitwy przyczynne:
Z Polski:
Drogi niebiański Ojcze, my w Polsce, prosimy Cię: wzmocnij w nas dążenie do ochrony Twojego stworzenia. Potrzebujemy wody do picia i czystego powietrza do oddychania. Otwórz nasze serca i nasze myśli, abyśmy razem z rządzącymi zrozumieli, że ziemia nie może być bez końca eksploatowana. Podaruj nam mądrość, podaruj nam odwagę.
Z Holandii:
Boże, my w Holandii, prosimy Cię o Twoją bliskość dla tych, którzy przez pełne przemocy i agresji przemiany w naszych społeczeństwach ograbiani są ze swojej ludzkiej godności, którym odmawia się prawa do życia i do miłości, którym odmawia się usprawiedliwionej potrzeby do poczucia bezpieczeństwa w obcym dla nich środowisku, w którym muszą żyć.