Wezwanie Kościołów do przeciwdziałania nienawiści

„Jako Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej chcemy jednoznacznie wystąpić przeciwko wszelkim przejawom nienawiści, w tym mowie nienawiści obecnej w debacie publicznej.

Nienawiść oddala nas od siebie, sprawia, że pielęgnujemy uprzedzenia i zamiast budować silne i solidarne społeczeństwo, zgadzamy się na utrwalanie podziałów” – czytamy w wezwaniu Kościołów członkowskich PRE ogłoszonym podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego.
Apel został wystosowany w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który 13 stycznia, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, został dźgnięty nożem. Dzień później, w wyniku doznanych ran, zmarł.
Przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) wzywają do powstrzymania spirali nienawiści. „Każdemu człowiekowi winniśmy szacunek. Każdy człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ma swoją godność. Naszym obowiązkiem jest przeciwstawienie się uprzedzeniom i mowie nienawiści oraz solidarność z tymi, którzy cierpią z ich powodu. Uczmy się ze sobą rozmawiać, nie walczmy ze sobą. Starajmy się też podejmować działania, które będą służyć pojednaniu i wspólnemu dobru” – podkreślono w apelu. Jego sygnatariusze zachęcają również, by do nabożeństw ekumenicznych, które będą się odbywać w ramach zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, „włączyć modlitwy o poprawę naszych wzajemnych relacji, zatrzymanie spirali nienawiści i modlitwę za tych, którzy doznają bólu i go zadają”.
Materiał filmowy ekumenizm.pl
Wezwanie zostało ogłoszone podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego, które odbyło się 15 stycznia w Centrum Luterańskim w Warszawie. W skład Polskiej Rady Ekumenicznej wchodzi siedem Kościołów: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Metodystyczny, Ewangelicko-Reformowany, Polskokatolicki, Prawosławny i Starokatolicki Mariawitów.
źródło: PRE/Michał Karski