Wiara

Wiara to dla mnie trudno definiowalne poczucie, że wszystko będzie dobrze w sytuacji, kiedy warunki zewnętrzne w ogóle na to nie wskazują. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy mi źle, kiedy mam wrażenie, że już nie wytrzymam więcej, że stoję pod ścianą, wtedy zamykam oczy i wyobrażam sobie, że Bóg głaszcze mnie po głowie, jak tata i patrzy na mnie i mówi: wszystko będzie dobrze, przecież cię kocham, zapomniałaś?

Niektórzy się z tego śmieją, że to oznaka słabości, że człowiek ma siłę w sobie i nie potrzebuje wsparcia Boga, że Boga nie ma. Mi to zupełnie nie przeszkadza, to jest właśnie wiara, nie muszę mieć dowodu, wierzę, że tak jest bo to czuję.

Żywa, odważna ufność w łaskę Bożą

Ewangelicy postrzegają wiarę jako relację z Bogiem, który działa w ich życiu przez Ducha Świętego. W tej relacji Bóg realizuje swoją obietnicę miłości i udziela łaski przez Jezusa Chrystusa. Wiara, jak mówi apostoł Paweł, jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe (Rz 10, 17).

Wiara przede wszystkim odznacza się pewnością. Jest niejako nowym zmysłem (Luter), który pozwala sięgnąć dalej poza tradycyjne pięć zmysłów. Dzięki wierze, inspirowanej przez Słowo Boże, osoba wierząca ma pewność, że Bóg istnieje i jest realnie obecny w jej życiu. Z wiary wynika zaufanie. Jest to przeświadczenie, że Bóg jest dobry, pełen miłości i gotów spełnić wszystkie swoje obietnice.

Równocześnie wiara odznacza się też posłuszeństwem. „Bądź wola Twoja”, prośba, którą wyrażamy w Modlitwie Pańskiej, jest poddaniem się woli Bożej i uznaniem, że On wie co jest dla nas najlepsze.

Wiara zmienia także sposób postrzegania świata, otwiera osobę wierzącą na innych ludzi. Wsłuchując się w przekaz biblijnych świadków wiary, poznając świadectwa składane przez otaczających ludzi, można odkryć w jaki sposób Bóg działa w świecie i dostrzec potrzeby innych. Wiara otwiera więc przestrzeń dla zaangażowania się i pomocy drugiemu człowiekowi. Staje się wiarą, która jest czynna w miłości (Gal 5,6).

Wiara ma różne określenia. Jest to przekonanie wierzącego, jest to również jego zaufanie do Boga, ale przede wszystkim jest to autentyczne życie z Bogiem. (ks. Tadeusz Wojak)

więcej na ten temat

Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2003. 

Giertz B., Wierzyć po ewangelicku, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 1994, ss. 47-55.

Sauter G., Podstawowe pytania wiary, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 1997, ss. 93-120