Zapraszamy na studia podyplomowe

Zapisz się na studia podyplomowe w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Przypominamy, że nadal otwarta jest lista zgłoszeń na studia podyplomowe z zakresu nauczania religii ewangelickiej. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje lub po prostu poszerzyć swoją wiedzę, bo interesujesz się Biblią, historią Kościoła, etyką i duszpasterstwem? Zapisz się jeszcze dziś.

Studia skierowane są do następujących osób:

– nauczycieli wyznania ewangelickiego, którzy uczą w szkołach innych przedmiotów, ale chcą dodać kolejne godziny do pensum;
– nauczycieli, którzy uczą religii ewangelickiej na podstawie misji kanonicznej wystawionej przez Biskupa, ale nie ukończyli studiów z tego zakresu, co w najbliższych latach będzie wymagane przez państwo;
– wiernych, którzy chcą służyć podczas spotkań parafialnych, godzin biblijnych i pracować z młodzieżą, ale chcieliby najpierw zbudować solidną podstawę teoretyczną do takiej pracy.

Absolwenci studiów podyplomowych mogą być wielkim wsparciem w pracy parafialnej.

Zgłoszenia należy składać bezpośrednio w dziekanacie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie do 20 września 2021 r. Informujemy, że studia (oprócz pierwszego i ostatniego zjazdu) odbędą się w trybie zdalnym.

Program „Studiów kwalifikacyjnych w zakresie teologii ewangelickiej dla osób z przygotowaniem pedagogicznym” będzie obejmował 350 godzin zajęć (trzy semestry) z takich przedmiotów, jak wiedza nt. Starego Testamentu, teologia Nowego Testamentu, dogmatyka, etyka i duszpasterstwo wśród dzieci. Zajęcia odbywać się będą w weekendy.

Koszt studiów: 3600 złotych
Początek zajęć: 01.10.2021 r.